Ecofiber Recycling A/S, er et avfallsmottak for glassfiber og komposittmaterialer fra fritidsbåter, bygg og anlegg, offshore, akvakultur, landbruk og vindmøller. Deponering av disse av avfallssegmentene er noe vi ønsker å bekjempe. De utrangerte produktene kommer inn til oss som avfall, og ut igjen som et slutt materiale med mange muligheter.

DETTE TAR VI IMOT

RETURORDNING

FÅ BETALT

Samarbeidspartnere og partnere