MATERIALGJENVINNING

Ecofiber Recycling A/S granulerer glassfiber til ulike materialsammensetning for tilsetning i nye produkter i lag med våre samarbeidspartnere. Dette er vårt hoved bidrag til den sirkulære økonomien.

Noen av pilotprosjektene vi har bidratt til:

  • Produksjonen av nye fritidsbåter
  • Rasteplasser
  • Blomsterpotter
  • Støyskjermer
  • Ulike sement produkter

Dette er et område under stadig utvikling, hvor vår interne FOU avdeling samarbeider med Universitet i Stavanger og SINTEF for å teste nye produktløsninger.